פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 General Enquiries

For any general enquiries that you might have, please contact this department.

 Sales

If you have any questions about what you are paying for, or are interested in a partnership, then you can submit a ticket with our sales team, and they'll help in any way they can.

 Partner Program

If you are interested in becoming a partner with us, let us know.

 Security

We want to make sure our network is secure as possible. Please come to this department if you have any information that could aid in the security of the network.

 Legal

If you have any questions about any of our policies or have any legal concerns, please inform this department.

 Careers

If you are interested in becoming a member of staff at XOMCLOUD, please let us know.

 Development

We develop also. If you have any requests, or would like to have something developed, please let the development division know.

Powered by WHMCompleteSolution